Koliko je definicija ograničenje?

A7267

Koliko je definicija ograničenje?

Svaka definicija koju imamo o sebi, nekom drugom ili o nečemu daje nam puni više informacija, ali istovremeni predstavlja i ograničenje. Kada pogledate samo značenje riječi, definicija je sud kojim se nedvosmisleno utvrđuje sadržaj, opseg i doseg nekog pojma. To je sažeto, jasno i što je moguće preciznije tumačenje (opis) nekog pojma.

Kako ste vi sebe definirali? 

Da li ste svjesni koliko definicija imate o sebi? Koliko definicija ste dali sami sebi, a koliko su vam dali drugi? Krenimo od nekih osnovnih:

Ja sam žena, ili ja sam muškarac.

Ja sam majka, ja sam supruga, ja sam domačica, ja sam učiteljica, ja sam samohrani roditelj, ja sam hrvatica, ja sam engleskinja, ja sam katolik, ja sam protestant, ja sam uspješna…

Ovaj niz se može nastaviti u nedogled, a time još uvijek nismo završili sa definiranjem. Kada odemo malo dublje, koliko je samo gledišta i uvjerenja ispod samo jedne definicije. Ako ste žena, što se sve podrazumije sa tim? Što se sve očekuje od vas, kao žene? Što vam je dopušteno, a što nije?

Definicija je po samoj definiciji ograničenje.

Sve što smo definirali, a za nas kreira ograničenje, to nam postaje ugodno. Prihvatimo da je to normalno, to se podrazumijeva i onda se time opravdavamo. Toliko nam postane ugodno s našim definiranim ograničenja, da postajemo prisni s njima.

Koliko puta ste rekli: Zato što sam žena, ja ne mogu… Ja sam udana, to više nije za mene… Ja ne mogu biti uspješna, zato što sam…

Sve dok prihvatimo definicije kao stvarne i istinite, one nas i dalje ograničavaju.

Uzmite list papira i zapišite kako ste sebe definirali. Samo dopusitite da se pojave i izađu na površinu sve one definicije kojih niste bili svjesni. Krenite s pitanjem: Koje su to definicije koje koristim o sebi? U nekom trenutku ćete vjerojatno zastati, učinit će se da ih više nema. Slobodno odložite papir, bavite se svojim uobičajenim poslovima, ali i dalje ostanite u tom pitanju.

Ako i zaboravite na pitanje, nema veze, u nekom trenutku će se odjednom pojaviti u vašem umu neka nova definicija i spoznaja koliko vas i ona ograničava. U koji box vas stavlja, a da toga niste bili svjesni.

Da biste otpustili sve one definicije kojih se nećete sjetiti, vrlo je korisno da pokrećete verbalni proces:

Koje definicije koristite da kreirate ograničenja koja birate? Sve što to jest, bezbroj puta, hoćete li sve to uništiti i dekreirati molim? Right and wrong, good and bad, POD and POC, all 9, shorts, boys and beyonds.

Primjetit ćete da svaka definicija zaustavlja sve kako ne bi postalo veće. Koliko definicija koristite da kreirate sebe kao normalnog i prosječnog, kako se ne bi razlikovali od drugih. Kako ste sve sebe ograničili da biste se uklopili u ovu realnosti i bili dio vaše obitelji?

Pogledajte malo sve one definicije koje imate o sebi, koje svakodnevno koristite i funkcionirate kao da ste na automatskom pilotu.

Definicije koristimo kako bismo izbjegli izbor.

Pogledajte neku od svojih definicija i pitajte sebe: Ako to nije tako, tko bih onda bila? Što bih onda izabrala? Koji su mi sve izbori dostupni ako ne bi bila to i to.

NEWSLETTER

Prijavite se na newsletter i primite BESPLATAN POKLON!